Počet milionárov a miliardárov v Číne bude vzrastať

Predpokladá sa, že počet milionárov v Číne môže do r. 2020 vzrásť až o 70% na 2,3 mil. 

Podľa správy UBS a PricewaterhouseCoopers sa v súčasnosti v krajine každý týždeň "vytvorí" jeden miliardár.zdroj: g-vision.sk